HRM, Trainingen, Management, Advies - Bureau Partiman

Diensten

Personele zaken en salarisadministratie

Ons werk op het terrein van personeel is gericht op kleine bedrijven. Onze ervaring is dat een ondernemer zich het liefste bezig houdt met zijn/haar vak. Alle andere ondernemersverplichtingen daaromheen worden veelal ervaren als last. Welnu, wij nemen deze last graag van u over. Juist omdat dit ons vak is en wij ons vak even leuk vinden als u uw eigen vak.
Onze inzet leidt ertoe dat u als ondernemer wordt ondersteund en ontlast. Daarnaast hebben ook uw medewerkers veel voordeel van onze kennis en deskundigheid. Wij zijn voor hen een vraagbaak, bemiddelen in lastige situaties  en dragen bij aan teambuilding.
Uiteraard staat bij alles wat wij doen uw bedrijfsbelang voorop. Zonder een goed lopend bedrijf komt immers het alledaagse brood van iedereen in gevaar.
Voor de volledigheid, Bureau Partiman kan u, onder andere, op de volgende deelgebieden van dienst zijn:

 • salarisadministratie
 • werving/ selectie/ aanstelling
 • ziekteverzuim en Wet Poortwachter
 • functionerings- en beoordelingsgesprekken
 • scholing en opleiding
 • toepassen CAO-regelingen
 • pensioen- en andere fiscale regelingen
 • functiedifferentiatie
 • individuele en teamontwikkeling (inclusief vraagstukken rond samenwerken en professionele omgangscultuur)
 • conflictbeheersing
 • arbeidsomstandigheden, risico inventarisatie en evaluatie
 • levensbestendig loopbaanbeleid
 • ontwerpen en/ of implementeren van specifieke instrumenten (bijvoorbeeld 360 graden feedback)

Ondernemers én de medewerkers waarmee wij werken zijn erg tevreden over onze evenwichtige en objectieve benadering van vraagstukken. Daarnaast worden wij gewaardeerd om onze creativiteit en veelzijdigheid. 
 

   
Training
Bureau Partiman geeft trainingen op diverse gebieden:
 • trainingen die zijn gericht op de basisvaardigheden die bij het ondernemerschap horen;
 • communicatie trainingen (bijvoorbeeld telefoontrainingen);
 • trainingen op het gebied van personeelsbeleid (bijvoorbeeld functionerings-en beoordelingsgesprekken, teambuilding).

Alle trainingen worden voor uw specifieke onderneming of instelling op maat gemaakt.

Advies & beleidsonderzoek
Bureau Partiman volgt alle nieuwe ontwikkelingen en wetgeving ten aanzien van ondernemersschap, personeelsbeleid en beleid m.b.t. arbeidsomstandigheden op de voet en is daarmee een uitstekend adviseur op alle gebieden die met uw bedrijfsvoering te maken hebben. Niet voor niets behoren organisatie/management, administratieve taken en processen, informatisering en

elementair financieel management tot onze expertisegebieden.

  

MEER WETEN?

Vanwege de grote hoeveelheid spam hebben wij ons contactformulier verwijderd. Mail of bel ons en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

ALLE DIENSTEN

Personele zaken en salarisadministratie Onze inzet leidt ertoe dat u als ondernemer wordt ondersteund en ontlast Integrale samenleving Zorg & welzijn, participatie, interactieve beleidsontwikkeling en meer Trainingen Bureau Partiman geeft trainingen op diverse gebieden Advies & beleidsonderzoek Wetgeving ten aanzien van ondernemersschap, personeelsbeleid en beleid